Έλενα Καλέση

Δικηγόρος

Βιογραφικό

Η Έλενα Γ. Καλέση του Γεωργίου είναι δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω και από το έτος 1988 μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.  Μιλάει αγγλικά γερμανικά και ιταλικά, ενώ παρακολούθησε τμήματα νομικής  ορολογίας γερμανικής και αγγλικής γλώσσας. Εξειδικεύτηκε και έχει μεγάλη δικαστηριακή εμπειρία στο Αστικό Δίκαιο (ακίνητα, συμβάσεις, δίκαιο Κτηματολογίου κληρονομικό δίκαιο, οικογενειακό δίκαιο, τραπεζικό δίκαιο,  και στο Εμπορικό Δίκαιο (Εταιρείες, συμβάσεις, μεταφορές).

Η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση της στους τομείς εξειδίκευσης της εγγυάται την παροχή μέγιστου βαθμού νομικής προστασίας και κάλυψης των συμφερόντων των εντολέων της και την καλύτερη και νομικά πλέον τεκμηριωμένη υποστήριξη της κάθε υπόθεσης.

Υπηρεσίες

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Προσβολή Προσωπικότητας
 • Μισθωτικές διαφορές
 • Δίκαιο Πολυκατοικίας
 • Διαφορές οροφοκτησίας
 • Ακίνητα- συμβάσεις ακινήτων
 • Διαφορές από συμβάσεις πωλήσεων
 • Προσημειώσεις υποθηκών και εξαλείψεις
 • Τροχαία- αυτοκίνητα
 • Κτηματολόγιο
 • Κληρονομικές διαφορές
 • Οικογενειακό δίκαιο
 • Διαζύγια

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

   • Εμπορικές διαφορές
   • Εμπορικές συμβάσεις
   • Εμπορικές εταιρείες
   • Διαταγές πληρωμής- Ανακοπές
   • Αθέμιτος ανταγωνισμός
   • Πνευματική ιδιοκτησία
   • Δίκαιο Μεταφορών
Scroll to Top